Wpływ jazdy na serce cz. 3

Autor: | Opublikowane w Wpływ jazdy rowerem na zdrowie Brak komentarzy | Tagi: kolarstwo a hemoroidy, kolarstwo a kolana, kolarstwo a siłownia, kolarstwo a alkohol, kolarstwo ciekawostki

Drugi wypadek dotyczył pewnego gospodarza z Monachium, cierpiącego na otłuszczenie serca. Puls miał bardzo nieregularny, wadliwy – a cały czul się słaby. Bez wiedzy prof. Oertla zaczął chory próbować jazdy na rowerze i  zupełnie wyzdrowiał. Mógł znowu na schody wchodzić, pozbył się zupełnie bicia serca i mógł powrócić do zwykłych zajęć.

W Paryżu, z powodu wyżej wzmiankowanych już poglądów Petita ożywiona powstała dyskusja Dr. Dobove odczytał sprawozdanie o pewnym lekarzu, chorym na serce (przerywanie pulsu), które to cierpienia przez pracę fizyczną, szczególniej jazdę na rowerze, zupełnie zostały usunięte.

wypożyczalnia mebli eventowych

Dla każdego myślącego człowieka jest chyba jasne, że ćwiczenie, które, w umiarkowanym stopniu prowadzone, zdolne jest uleczyć chorobę serca, nie może zdrowych serc o chorobę przyprawiać. Przeciwnie! Rozsądnie uprawiana jazda na kołowcu dostarcza osłabionemu przez fizyczną bezczynność sercu naszemu nowych czynności — stanowi właśnie najlepszą gimnastykę serca, zupełnie jak wychodzenie na góry. Muskuł sercowy staje się przez to mocniejszym, wytrzymalszym.

Prawda, że to, cośmy wyżej powiedzieli, stosuje się tylko do rozsądnie uprawianej jazdy na kołowcu. Jeżeli się będzie używało forsownej jazdy, stanie się ona wprost szkodliwa, nawet niebezpieczną. Szczególnie niebezpiecznymi są wyścigi na znaczną odległość, szybka jazda pod wiatr i pod górę. Tu oddychanie nosem już nic wystarcza, ponieważ do płuc musi być wprowadzona większa ilość tlenu, dla utlenienia krwi szybko krążącej.

wypożyczalnia mebli eventowych