Kolarstwo u osób starszych cz. 4

Autor: | Opublikowane w Higiena kolarstwa Brak komentarzy | Tagi:

Samo przez się się rozumie, iż w podeszłym wieku ludzie dobrze uczynią, wybierając małą przekładnię, gdyż jazda ich powinna być połączona z jak najmniejszym wysiłkiem a szybkość jest dla nich obojętną.

Z tego samego powodu i ze względu na niebezpieczeństwa upadku, starsze osoby powinny być nader oględne w wyborze kołowca. Tylko istotnie dobre maszyny powinno się nabywać. Jeżeli młodemu człowiekowi pięknie rama i on upadnie, wpadek nie jest tak groźny, jak gdyby się zdarzył staremu.

witryna internetowa w dobrej cenie

Również nie należy w podeszłym wieku powiększać nakładu pracy muskułów przez używanie złych maszyn.

Pilnie uważać należy na utrzymanie maszyny w dobrym stanie, albowiem tylko na czystym, dobrze naoliwionym kołowcu opór tarcia jest mniejszy. Po niejakim czasie jeździec powinien znowu dać zrobić próbę na białko, gdyż nieraz ukryte jakie cierpienie nerek przez jazdę na kołowcu pogorszyć się może i w ten sp0sób ujawnić.

Oczywiście nie należy prób tych dokonywać bezpośrednio, natychmiast po jeździć lub ćwiczeniu, gdyż prawie u każdego kolarza po większym ruchu na kołowcu ukazuje się białko, ale wkrótce znika. Gdy starsza osoba próby te szczęśliwie przebyła, wówczas z jazdy na kołowcu znaczne będzie ciągnęła korzyści i dla ciała i dla ducha.

Przez wzmocnienie zamiany materii, podniesie się w ogóle cała energia życiowa. Apetyt się powiększy, nastąpi uczucie rzeźwości, formalny rozkwit, odrodzenie.

Przez obcowanie z młodymi kolarzami, odmładzają się oni sami.

witryna internetowa w dobrej cenie