Kolarstwo u osób starszych cz. 1

Autor: | Opublikowane w Higiena kolarstwa Brak komentarzy | Tagi:

Któż by nie uczuł szczerego zadowolenia, widząc siwowłosego starca, poważnie siedzącego na kołowcu? Rozkosze podeszłego wieku są tak ograniczone i rzadkie — okrutny czas nielitościwie pozbawił go ich; jedna po drugiej i nawet największa przyjemność człowieka — ruch — został mu utrudniony.

Ale z pomocą kołowca zapomina on o dolegliwościach wieku i na równi z wesołą młodzieżą, tylko powściągliwiej spieszy on dalej, poza duszne obręby miasta, aby na łonie wspaniałej przyrody swobodnie napawać się urokiem życia.

odpady wywóz poznań

I tej przyjemności nielitościwy zakaz lekarskiej opieki chce go pozbawić. Nie brak lekarzy, którzy z rozmaitych względów chcieliby wzbronić starszym osobom jazdy na kołowcu. Głównym zarzutem przeciwko jeździe starców na kołowcu jest zwapnienie krwionośnych naczyń, które prawie zawsze w późniejszym wieku, począwszy od 40-go roku życia, występuje na jaw.

Wprawdzie tu i owdzie dają się spostrzegać starsi ludzie bez zwapnionych arterii; są to jednak wyjątkowe wypadki, daleko częściej spotyka się już u stosunkowo młodych łudzi w latach od 20 do 30 tę właściwą starszemu wiekowi tylko zmian;. Tak doniosłe znaczenie posiada ta zmiana narządów, że wśród lekarzy powszechną wziętość ma ta zasada, że „każdy o tyle jest stary, o ile jego arterie.”

odpady wywóz poznań