Kolarstwo u kobiet cz. 5

Autor: | Opublikowane w Zachowanie podczas jazdy Brak komentarzy | Tagi:

Serce kobiece jest, jak wiadomo, znacznie słabsze od męskiego. W ciągu całego życia przez większą fizyczną pracę do większych wysiłków nic zmuszane, a więc i w swym rozwoju wstrzymane, powinno być nader ostrożnie traktowane.

Wszystko to, co mówiłem o forsownej jeździe i o jeździe pod górę w ogólności, względem kobiet powinno być podwójnie przestrzegane.

Większych pochyłości należy unikać, a szybkość — za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności— nie powinna przekraczać 50 km/h .

poznań kontenery na gruz

Umiarkowana zaś jazda nie tylko zdrowej kobiecie, ale nawet chorej, znaczne korzyści przyniesie. Kobiece choroby właśnie w najwymowniejszy sposób wykazują najpomyślniejsze skutki kolarstwa. Jazda na kołowcu wywołuje ożywiony obieg krwi w dotkniętych chorobą organach. Dawne źródła chorób zostają złagodzone, zmniejszone, a nawet nieraz zupełnie stłumione. Wskutek tego w leczeniu chronicznych chorób kobiecych kołowiec zdążył zapewnić sobie twardy grunt w terapii i wielu wybitnych kliników gorąco wzięło mi do tego systemu.

W ostrych chorobach jazda na kołowcu ma być srogo wzbronioną, gdyż mogłaby znacznie wpłynąć na pogorszenie cierpienia. „W każdym razie każda z pań, która czuje, że jest cierpiącą, zanim się; zaciągnie do szeregów kolarek, powinna wpierw zasięgnąć rady kobiecego lekarza, który sam jeździ na kołowcu.”

poznań kontenery na gruz