Wpływ jazdy rowerem na zdrowie - Archiwum

Wpływ kolarstwa na system nerwowy cz. 6

Tak, pewien lekarz nazwiskiem Plasch zbudował nawet pokojowy kołowiec, aby nerwowym i innym chorym dać możność używania ruchu jazdy na kołowcu w pokoju, w celach terapeutycznych. Z obfitego zapasu pomyślnych skutków jazdy na kołowcu na różne nerwowi choroby, pragnę szczególniej wymienić pewien wybitny wypadek, dotyczący bardzo bolesnej choroby, której pewien lekarz podlegał. Dr. llahn, tak […]

Wpływ kolarstwa na system nerwowy cz. 5

Jestem zdecydowanym przeciwnikiem pochylonej naprzód pozycji, która zresztą we wzmiankowanej broszurze gorąco jest zalecaną, nie wierzę jednak stanowczo, aby mógł jaki związek istnieć między jazdą na kołowcu i chorobami mlecza pacierzowego. Choroby te bywają prawie zawsze następstwami poprzednich nadużyć lub zakażeń. Ponieważ jednak jazda na kołowcu przyczynia się do łatwiejszego wydzielania się pozostałej od zakażenia […]

Wpływ kolarstwa na system nerwowy cz. 4

A wówczas? Wówczas z całą swobodą kołowiec i rozwijać może swój wpływ zbawienny, od powtórnego opisywania którego łaskawy czytelnik raczy mnie zwolnić. Poznań wywóz odpadów Ale jedno muszą wszyscy nerwowi, jeżdżący na kołowcu, mieć zawsze w pamięci. Nigdy nie jeździć do zupełnego zmęczenia. Prędkie uczucie znużenia jest charakterystyczną cechą neurastenii. Ważnym jest przez to poznanie […]

Wpływ kolarstwa na system nerwowy cz. 3

Sen mają niespokojny, albo go też wcale nie mają. Stan chorego znacznie się pogarsza. Poznań – kontenery na gruz Gdy się na to zwróci uwagę, że już niejeden z tych nerwowych, idąc piechotą, cierpi na agorafobię t. j. bojaźń przestrzeni, że nieraz godzinami, drżąc stoi przed małym placykiem, zanim się odważy go prze troczyć, można […]

Wpływ kolarstwa na system nerwowy cz. 2

Ale jakże jest z chorymi nerwami? Jak znoszą nerwowi jazdę na kołowcu? Pytania te są również wielkiego znaczenia, ponieważ niestety zdrowe nerwy dla wyżej wymienionych powodów stanowią wyjątek. Zwykliśmy niezliczone zastępy nerwowe dzielić na cztery grupy. Pierwszą grupę stanowią łatwo dający się podniecać — erotyczno sangwinistyczne osobniki. Druga grupa rekrutuje się z flegmatyczno – melancholicznych […]

Wpływ kolarstwa na system nerwowy cz. 1

Czasy, w których żyjemy, słusznie nazwane są nerwowymi. Dość jest wszak znamiennym to, że neurastenja dopiero aż drugiej połowie 19-go wieku odkrytą została. Nigdy bowiem nie stawiano tylu żądań władzom przystosowania się naszego mózgu ludzkiego, jak obecnie. Niezliczone olbrzymie wynalazki zamieniły współczesne nasze życie na jakiś pospieszny, gorączkowy, szalony chaos, telegraf, telefon, para i iskra […]

Przemiana materii u kolarza cz. 5

Świetne wyniki jazdy na rowerze przy obstrukcji żołądka są powszechnie znane i u wielu hipochondryków wznieciły nowe chęci i zamiłowanie do życia. Ale też i cierpiący na chroniczny rozstrój żołądka z doskonałym skutkiem korzystają z jazdy na kołowcu. Wskutek zwiększonego przypływu krwi, chore wnętrzności lepiej zostają odżywiane i wzmocnione w swej siłę odpornej. Przez jazdą […]

Przemiana materii u kolarza cz. 4

Nawet ciężkie wypadki podagry zostają przez systematyczną jazdę na rowerze znacznie złagodzone lub nawet zupełnie uleczone. Kilkakrotnie już przez nas wymieniany francuski autor Petit donosi o jednym nadzwyczaj ciekawym pod tym względem wypadku: chodziło o pewnego chorego, który od kilku lat cierpiał na ciężką podagrę, Stawy w nogach, kolanach, biodrach miał tak zaatakowane, że nogi […]

Przemiana materii u kolarza cz. 3

Okazuje się, że już przy bardzo nieznacznym powodzie białko występuje na jaw. Zjawisko, które w innych okolicznościach nazwane będzie fizjologicznym, ponieważ chodzi o jazde na kołowcu, uważane być ma za patologiczne?! A więc będziemy dalej jeździli na rowerze z tym przyjemnym uczuciem, że uwalniamy się; od niepotrzebniej toksyny i bez najmniejszej obawy, że torujemy drogę […]

Przemiana materii u kolarza cz. 2

Niejednokrotnie w pocie i innych wydzielinach kolarzy dowiedziono wzrostu trujących substancji. Jazda więc na kołowcu podtrzymuje normalną zamianę materii, która dąży właśnie do tego, aby jak najwięcej tej toksyny wydzielić. Stąd też wynika ten pomyślny wpływ, jaki jazda kołowa na niektóre choroby wywiera. Większość wypadków migreny polega właśnie na samozatruciu, które pochodzi od wadliwego trybu […]