Czy dzieci powinny jeździć na rowerach? Cz. 4

Autor: | Opublikowane w Zachowanie podczas jazdy Brak komentarzy | Tagi:

Pozostaje nam więc jeszcze jedna ważna kwestia do omówienia, „nierówność rozmaitych organów w dziecięcym wieku.” Gdyby nap. już bez tego stosunkowo większe serce przez jazdę na kołowcu jeszcze się powiększyło, czy nie mogło by się to stać szkodliwym dla dzieci?

Księgarnia Wydawnictwa Naukowo Technicznego WNT

I tego wypadku – nie mogę uważać za słuszny powód do wzbraniania dzieciom jazdy na kołowcu. Gdy widzimy i przez wielokrotne spostrzeżenia stwierdzamy, że wzmiankowane już „przekrwienie wzrastania przy dojrzewaniu” zupełnie znikło, że organy weszły w równowagę, czyż nie musimy przyjść do logicznego wniosku, że przez jazdę kołową powiększone organy w tym wieku łatwo mogą być wyrównam;? Warunki są to zupełnie inne niż u dorosłych. Klatka piersiowa w rozwoju swym jeszcze nie stanęła i dla powiększonych organów śmiało może, się jeszcze dosyt; miejsca znaleźć. Wskutek pogłębionego przez jazdę na kołowcu oddechu, klatka piersiowa stanie się mocniejszą, wypuklejszą, serce będzie mogło zadowolnić zwiększone wymagania przez wzmocniony rozwój muskułów, co jednak w tym wieku daleko mniej do patologicznych procesów doprowadzić może. Tak, śmiało możemy utrzymywać, że przy nadzwyczajnej sile przystosowawczej młodzieńczego organizmu, przez wcześnie zaczętą jazdę na kołowcu można najlepiej zapobiec wszystkim tym szkodliwym następstwom, które w późniejszym wieku forsowna jazda wywołać może.

Księgarnia Wydawnictwa Naukowo Technicznego WNT