Czy dzieci powinny jeździć na rowerach? Cz. 1

Autor: | Opublikowane w Zachowanie podczas jazdy Brak komentarzy | Tagi:

Do wielu przesądów, krążących wśród ludzi o kolarstwie, należy zaliczyć zabranianie dzieciom jazdy na kołowcu. Najbezstronniejsi nawet badacze, jak nieraz już przeze mnie wymieniany Mendelson, wzbraniają jazdy na kołowcu w dziecięcych wieku, lub też domagają się jej ograniczenia. Jako przyczynę tego zakazu podają: przede wszystkim miękkość szkieletu, który przez dłuższą niewłaściwą postawę z łatwością mógłby się skrzywić; ciśnienie, wywierane przez źle zrobione siodła na różne miękkie części i w końcu nierównomierny rozwój różnych części tułowia. Mianowicie w organizmie dziecięcym brak jest tej harmonijnej równowagi, która cechuje organy dorosłego człowieka. Nieraz serce bywa mocniej rozwinięte niż klatka piersiowa — zjawisko, które lekarze zowią „przekrwieniem wzrastania.” Przez to dzieci mają być skłonniejszymi do chorób, podatne są więcej słabościom i łatwiej przyjmować mogą zarazki.

Poznań wywóz śmieci

Zajmijmy się najpierw pierwszym z tych zarzutów, niebezpieczeństwem wykrzywienia kości.

Poznań wywóz śmieci